صفحه ی اصلی / اخبار / کامل ترین گالری نقاشی صنیع‌الملک +بیوگرافی میرزا ابوالحسن غفاری کاشانی صنیع‌الملک

کامل ترین گالری نقاشی صنیع‌الملک +بیوگرافی میرزا ابوالحسن غفاری کاشانی صنیع‌الملک

کامل ترین گالری نقاشی صنیع‌الملک +بیوگرافی میرزا ابوالحسن غفاری کاشانی صنیع‌الملک

با سلام خدمت دوستان گرامی در این مقاله کامل ترین گالری نقاشی صنیع‌الملک +بیوگرافی میرزا ابوالحسن غفاری کاشانی (صنیع‌الملک) برای شما عزیزان گرداوری شده است

نقاشی صنیع‌الملک

بیوگرافی صنیع‌الملک

ابوالحسن غفاری معروف به صنیع‌الملک از نقاشان ایرانی است. میرزا ابوالحسن غفاری کاشانی،از قرائنی که در دست است، در حدود سال ۱۲۲۹ ه. ق. متولد شده وی فرزند میرزا محمد غفاری و از خانواده قاضی عبدالمطلب غفاری کاشانی و عموی محمد غفاری (کمال‌الملک) می‌باشد. وی بنیان‌گذار اولین مدرسه نقاشی در ایران است.

ابوالحسن غفاری پس از فراگرفتن فن نقاشی در ایران، در اواسط سلطنت محمد شاه قاجار و در سال ۱۲۱۸، به تشویق و مساعدت حسین علی خان نظام‌الدوله به ایتالیا سفر کرد و چند سال در موزه‌های فلورانس و رم مشغول نقاشی بود. وی پس از درگذشت استاد محمدابراهیم نقاش‌باشی در سال ۱۲۲۹ نقاش‌باشی دربار لقب گرفت.

نقاشی ایران در این دوره شکل جدیدی به خود گرفت، برخی از نقاشان راه تجدد و تقلید از هنر غرب را در پیش گرفتند . در این میان نقاشانی نیز بودند که علی رغم این تاثیرات ، روح ایرانی و اصالت نگارگری را حفظ کرده ، با فراگیری فن و تکنیک هنر غرب به ساختار و شیوه ای نو در نگارگری ایران دست یافتند. میرزا ابوالحسن خان غفاری مصداق بارز این نقاشان می باشد که در این پایان نامه به بررسی آثار وی و شاگردانش یعنی مصورسازی های کتاب هزار و یکشب پرداخته شده است.

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

پسران عباس میرزا

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

دو دلداده جوان و یک آرایشگر. ۱۸۴۳ کاخ گلستان

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

فعالیت‌های هنری صنیع‌الملک

او یکی از تأثیرگذارترین نقاشان دوره قاجار بود که در محافل آن زمان، او را رافائل ایران نام نهاده بودند. یکی از آثار وی که از روی یکی از تابلوهای رافائل کشیده شده متعلق به میرزا علی اصغر خان اتابک امین‌السلطان صدراعظم بود که در تالار پارک‌وی نصب گردیده بود. در جنگی که بین قوای مرکزی و ستارخان درگرفت، تابلوی مزبور مورد اصابت گلوله قرار گرفت و سوراخ شد؛ ولی تابلو توسط میرزا علی‌اکبر کاشانی (مزین‌الدوله) تعمیر شد و تا این اواخر در مدرسه کمال‌الملک به دیوار آویخته شده بود. نام این تابلوی رافائل، مادونای فرلین‌یو است که چگونگی انتقال آن به واتیکان معلوم نیست

او در سال ۱۲۳۵ صورت‌های تالار نظامیه را به اتمام رساند که دارای ۸۴ تصویر از رجال دربار قاجاریه است که صف سلام ناصرالدین شاه را نشان می‌دهد. تالار آینه و تالار سلام در کاخ گلستان توسط وی ساخته شده‌اند.

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

ابولحسن در سال ۱۲۳۹ به دلیل کوشش‌هایی که در روزنامه دولت علیه ایران نمود، صنیع‌الملک لقب یافت؛ و در روزنامه‌اش، «دولت علّیه ایران» که اول نامش «وقایع اتفاقیه» بود، برای قبول شاگردان اعلان کرده‌است.

ابوالحسن غفاری در سال ۱۲۴۵ سکته کرد و درگذشت.

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

شرح زندگی صنیع‌الملک

میرزا ابوالحسن خان بنا به ذوق فطری و استعداد موروثی در تحت تعلیم استادان خود، کم کم ترقی کرده، هنر خود را کامل ساخته، در ردیف نقاشان مبرز آن دوره قرار گرفت، به طوری که در سال ۱۲۵۸ ه. ق. در دوره سلطنت محمد شاه قاجار، که جوانی ۲۹ ساله بود، به او اجازه داده شد که تابلو رنگ روغنی از صورت شاه تهیه کرده بدین وسیله جزو نقاشان دربار قرار گیرد.

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

امیرکبیر

شرح زندگی صنیع‌الملک

ابوالحسن خان بنا بر تمایلی که برای پیشرفت و تکامل هنر خود داشت، در اواخر سلطنت محمد شاه یعنی در حدود سال های ۱۲۶۱-۶۲ در این صدد برآمد که سفری به ایتالیا برود و آثار نقاشان بزرگ و معروف اروپایی به خصوص نقاشان دوره رنسانس را از نزدیک مشاهده نماید و با طرز کار و شیوه نقاشی آنان آشنا گردد. از این رو، گویا به همت و سرمایه خود و یا با مساعدت های محمد شاه و یا بنا به نوشته آقای خان ملک ساسانی، به مساعدت حسینعلی خان نظام الدوله مشیرالممالک، رهسپار کشور ایتالیا شد و مدتی در هنرستان ها و موزه های رُم و فلورانس و واتیکان به تحصیل و مطالعه و نسخه برداری از تابلوهای هنرمندان ایتالیائی پرداخت.ابوالحسن خان هنوز در ایتالیا بود که محمد شاه، وفات یافت و فرزند او ناصرالدین میرزا ولیعهد که در تبریز بود با تدابیر میرزاتقی خان امیر نظام (امیرکبیر) به تهران آمده برتخت سلطنت ایران جلوس کرد. بنابراین ابوالحسن خان هنگامی به ایران بازگشت که دو سال از سلطنت ناصرالدین شاه گذشته بود. ابوالحسن خان ضمن بازگشت به میهن بنا بر تمایل شدیدی که بر توسعه هنر نقاشی درایران و تربیت شاگردان متعدد در این رشته داشت، مقداری وسایل نقاشی و باسمه های رنگی و گراورهای فراوان از کارهای استادان اروپایی با خود به ایران آورد که بعدها در تکمیل هنرستان نقاشی که خود مۆسس آن بود مورد استفاده قرار گرفت.

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

اردشیر میرزا

شرح زندگی صنیع‌الملک

ابوالحسن خان در اروپا، علاوه بر تکمیل رشته نقاشی، در امور چاپ لیتوگرافی نیز تحصیل کرده، اطلاعات مفیدی کسب کرده بود، به این سبب در سال ۱۲۷۷ه. ق. ریاست دارالطباعه و اداره امور چاپ و انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه که از تأسیسات مرحوم میرزا تقی خان امیر کبیر بود و تا آن موقع تا شماره ۴۷۱ بطور هفتگی منتشر گردیده بود، از طرف ناصرالدین شاه به عهده میرزا ابوالحسن خان نقاشباشی گذاشته شد و شاه از او خواست که روزنامه مزبور را به صورت آبرومندتر و بهتری در آورده، ضمناً در هر شماره، تصاویری از رجال و شخصیت های درباری و سیاسی و مناظر تهران و بعضی وقایع و اتفاقات، نقاشی و چاپ کند.

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

تصویر پیامبر اسلام

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

حاج میرزا آقاسی

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

اسماعیل جدید الاسلام

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

محمدشاه

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

تحلیل اثارصنیع‌الملک

شخصیت‌پردازی در نقاشی‌های صنیع‌الملک چشم‌اندازهایی از سرشت و ماهیت وجودی و نشانه‌هایی از رفتارشناسی کاراکترها بروز پیدا می‌کند که نمایانگر طبقه اجتماعی و موقعیت کاراکترها است. به این ترتیب او به شکلی از بیانگری در ارائه شخصیت‌ها دست پیدا می‌کند که لااقل در آن مقطع زمانی کم سابقه است. تک چهره‌های صنیع الملک دربردارنده و بازتاب‌دهنده روحیات و خصوصیات فردی سوژه‌های او است. سرشت و روحیه اشخاص در سیمای آن‌ها به خوبی مشهود است.اینجا است که بیان‌گری نقاش نگاه به ساحت‌های درونی و رنگارنگ آدم‌ها را تجسم می‌بخشد و مجالی برای موشکافی و تامل در درونیات‌شان را برای بیننده فراهم می‌کند.طبع شوخ و هزل آمیز صنیع الملک بیش از هرجا در چهره‌پردازی‌های گروهی او نمایان می‌شود. تعدد آدم‌ها و تفاوت سیمای ظاهری و باطنی آن‌ها به هنرمند امکان می‌دهد که بیش از پیش سرشت و روحیه اشخاص را در پرتره‌های آنان جلوه‌گر کند و چاشنی طنز و هزل را به مدد چندگانگی چهره‌ها قوی‌تر و تند و تیزتر کند. این جا است که نگاه به درون، ساحت‌های گسترده‌تر و رنگارنگ‌تری را در بر می‌گیرد و تفاوت رفتار و حالت‌ها بیشتر به چشم می آید.

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

مستوفی الممالک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

هزار و یک شب

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

هزار و یک شب

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

هزار و یک شب

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

هزار و یک شب

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

آثار صنیع الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نقاشی صنیع‌الملک

نوشته کامل ترین گالری نقاشی صنیع‌الملک +بیوگرافی میرزا ابوالحسن غفاری کاشانی صنیع‌الملک اولین بار در مجله اینترنتی آراس , اخبار , عکس , مدل , فناوری. پدیدار شد.

منبع

Check Also

مدل های جذاب و زیبای دیزاین ناخن + فرنچ ناخن

مدل دیزاین ناخن دیزاین ناخن طراحی ناخن هم مدتی است که جزئ یکی از آرایش …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *